Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (Mới)

Ngày đăng: 25/06/2021, 07:15

(GLO)- Chiều 24-6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh,...
Tin tức sự kiện
Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (Mới)

Ngày đăng: 25/06/2021, 07:15

​(GLO)- Chiều 24-6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh,...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công