Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày đăng: 02/12/2023, 10:20

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Tổng số điểm của Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 80 điểm.
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công