Thu hút dự án tại Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày đăng: 08/09/2023, 14:06

 
 Ảnh đồ họa nhà máy Nhà máy cà phê L’amant. Nguồn: Công ty Cổ phần Quốc tế L’amant.
 
         Ngày 07 tháng 9 năm 2023 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Quốc tế L’amant thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy cà phê L’amant” với tổng vốn đầu tư 50.000.000.000 đồng, trên diện tích đất 13.082,56 m2 tại Lô D1-4, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Dự án có mục tiêu Chế biến cà phê hoà tan với quy mô đầu tư 3.000 tấn sản phẩm/năm. Sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai xây dựng nhà máy và tiến hành ký kết Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.
Tuyết Mai
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công