Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

Ngày đăng: 20/10/2023, 09:56

       Vai trò quan trọng của chị em phụ nữ đã được khẳng định trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng “Nam nữ bình quyền” vào ngày 3/2/1930. Bởi lúc này Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam".
 
        Ngày 20/10 là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ngày này cũng là ngày khẳng định quyền bình đẳng của phụ nữ có quyền cầm lá phiếu bầu cử và tham gia các công tác chính trị, xã hội. Khẳng định vai trò, vị trí cũng như tầm quan trọng của người Phụ nữ Việt dù là thời chiến hay thời bình thì họ vẫn là người phụ nữ Việt Nam yêu nước có trí tuệ, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.
 
       Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023) sáng ngày 19/10/2023, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, cùng Công đoàn và Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế, đã tổ chức tọa đàm nhằm ôn lại lịch sử ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cùng nhau đánh giá lại quá trình hoạt động và phấn đấu của ban nữ công Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
 
 
 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tặng hoa cho các chị em nhân ngày 20.10. Ảnh: Tuyết Mai.

 
        Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Chi bộ, Công đoàn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban nữ công đã luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm công tác, luôn có ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia nhiệt tình các hoạt động. Ngay từ đầu năm, Ban nữ công đã phối hợp cùng với Ban chấp hành công đoàn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai tới toàn thể nữ công chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế và đã đạt được kết quả: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ, tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, vận động nữ công chức, người lao động tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do Công đoàn phát động, tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất phụ nữ Việt Nam, vận động nữ cán bộ công đoàn, lao động nữ rèn luyện theo tiêu chí của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
       Vui mừng trước những thành quả đã đạt được, tất cả chị em Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phát huy tinh thần và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam luôn “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, chủ động giải quyết tốt công việc gia đình, công việc cơ quan, xứng đáng là người phụ nữ: “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
 
Thùy Trang

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công