Tin tức
Quy trình đầu tư
 • CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

  CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Ngày đăng:01/02/2019 I. Dự án đầu tư xây dựng 1. Dự án đầu tư xây dựng là gì? Định nghĩa, khái niệm về dự án đầu tư công trình xây dựng là gì căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 có giải thích từ ngữ như sau: “Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn...

 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài Ngày đăng:01/02/2019 Hiện nay, Luật Đầu tư 2014 đã được ban hành thay thế cho Luật Đầu tư 2005 có nội dung điều chỉnh về các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2014 chủ yếu điều chỉnh các hoạt động đầu tư có nguồn vốn tư...

 • Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư

  Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư Ngày đăng:01/02/2019 Ghi chú: – (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại). – (3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. – (4), (13): tại Sở Xây dụng (dự...

 • Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày đăng:01/02/2019 Trong Quyết định này, Quy định rất rõ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . Từ nguyên tắc quản lý dự án đầu tư công, Chủ đầu tư dự án đầu tư công, cơ quan chuẩn bị dự án, Phân loại dự án đầu tư công, trình tự triển khai dự án đầu tư công, lập Báo...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công