Giới thiệu - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Gia Lai

Hộp thư điện tử

Tài khoản cơ quan: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Tài khoản cá nhân:
DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH GIA LAI
 


I

Lãnh đạo Ban

1

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Trưởng ban

2.693.500.856

khoand.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Trần Quang Thái

Phó Trưởng ban

2.693.875.580

thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn

II

Văn Phòng

1

Trần Thị Thúy Hằng

Phó Chánh Văn phòng

2.693.876.838

hangttt.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Nguyễn Đình Vương

Phó Chánh Văn phòng

2.693.876.837

vuongnd.bqlkkt@gialai.gov.vn

3

Lê Tiến Hải

Chuyên viên

 

hailt.bqlkkt@gialai.gov.vn

4

Võ Thị Vy

Chuyên viên

 

vyvt.bqlkkt@gialai.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

Chuyên viên

 

trangntt.bqlkkt@gialai.gov.vn

6

Lê Thị Thanh Dung

Chuyên viên

2.693.821.350

dungltt.bqlkkt@gialai.gov.vn

7

Đào Duy Đa

Chuyên viên

dadd.bqlkkt@gialai.gov.vn

8

Nguyễn Đắc Trung

Chuyên viên

trungnd.bqlkkt@gialai.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

 

10

Nguyễn Lương Bằng

Nhân viên

 

11

Nguyễn Phan Vũ

Nhân viên

 

12

Nguyễn Hữu Tường

Nhân viên

 

III

Phòng Quản lý Đầu tư

1

Nguyễn Thị Dạ Thảo

Trưởng phòng

2.693.876.839

thaontd.bqlkkt@gialai.gov.vn

3

Đoàn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

maidtt.bqlkkt@gialai.gov.vn

5

Nguyễn Lê Hải Đăng

Cán sự

dangnlh.bqlkkt@gialai.gov.vn

IV

Phòng Quản lý Doanh Nghiệp

 

 

1

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng phòng

 

hungnx.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Nguyễn Thụy Nhật Hà

Chuyên viên

 

Hantn.bqlkkt@gialai.gov.vn

V

Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường

1

Phạm Nhật Nam

Phó trưởng phòng

0269.3830653

nampn.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Phan Trọng Nghiệp

Chuyên viên

nghieppt.bqlkkt@gialai.gov.vn

3

Phạm Trung Nhân

Chuyên viên

nhanpt.bqlkkt@gialai.gov.vn

4

Huỳnh Văn Dọng

Chuyên viên

donghv.bqlkkt@gialai.gov.vn

5

Trần Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

ngocttb.bqlkkt@gialai.gov.vn

6

Lê Minh Chiến

Chuyên viên

chienlm.bqlkkt@gialai.gov.vn

VI

Đại diện BQL tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

1

Huỳnh Ngọc Khánh

Chuyên viên

2.696.282.617

khanhhn.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Nguyễn Văn Linh

Chuyên viên

linhnv.bqlkkt@gialai.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Tịch

Nhân viên

 

 

 

 

VII

Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế

1

Trần Xuân Thắng

Giám đốc

 

thangnx.bqlkkt@gialai.gov.vn

2

Nguyễn Tự Quyết

Phó Giám đốc

 

quyetnt.bqlkkt@gialai.gov.vnTra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công