thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao lại đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày đăng: 21/11/2023, 20:38

        Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao lại đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với nội dung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức có tài sản bán đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế.

2. Tên tổ chức được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Địa chỉ: Số 50 đường Phan Bội Châu, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Số điện thoại: 0269.3876.838

3. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất với tổng diện tích 2.857,5 m2; Tổng giá khởi điểm là: 1.589.662.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng), tại Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài.

- Hình thức sử dụng: Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: Mặt bằng toàn bộ khu đất đấu giá đã được san gạt; đã có đường giao thông mặt đường nhựa.

Chi tiết cụ thể:
 

 

 
STT
 
 
Khu quy hoạch, tuyến đường

Tổng số lô, diện tích và giá khởi điểm

Tổng số lô

Diện tích

    (m2)

Giá khởi điểm

      (đồng)

 

1

Đường Quốc lộ 19

 

3

 

352,1

 

204.218.000

 

2

Đường quy hoạch giữa QL 19 và đường tuyến 2

 

10

 

1.279,1

 

601.177.000

3

Đường tuyến 2

4

476,4

176.268.000

4

Đường QH D4 cạnh chợ

3

443,6

208.492.000

5

Đường QH D4 cạnh lô số 25

2

306,3

128.646.000


 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được quy định cụ thể tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Theo đó, các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

(Có Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo)

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Thực hiện đánh giá, chấm điểm theo các Nhóm tiêu chí nêu trên để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho từng gói tài sản riêng biệt đảm bảo đủ điều kiện và có chất lượng tốt nhất để ký hợp đồng thực hiện việc đấu giá tài sản. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sẽ được đơn vị Thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định.

- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm cao nhất bằng nhau thì thì sẽ ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của cơ quan Nhà nước (nếu có).

- Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Các hồ sơ, tài liệu và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá lựa chọn tổ chức đấu giá:

 a) Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm có:

+ Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính);

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá: 01 bộ bản gốc;

+ Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm của các đấu giá viên và các hồ sơ có liên quan khác đến các nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (bản chụp có công chứng);

+ Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc;

+ Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu thành (toàn bộ các lô đất hoặc một số lô đất); chi phí đấu giá trong trường hợp không thành.

Toàn bộ hồ sơ bỏ trong phong bì và có dấu niêm phong.

b) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian thông báo công khai và nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 21/11/2023 đến 8 giờ 30 phút ngày 27/11/2023).

 - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế. Địa chỉ: Số 50 đường Phan Bội Châu, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính). Ban Quản lý Khu kinh tế không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Dự kiến thời gian mở niêm phong hồ sơ, đánh giá lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/11/2023.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng thông báo và kính mời các Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp có nhu cầu và đủ năng lực, điều kiện theo quy định của Pháp luật đăng ký tham gia./.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công