Thông báo việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Ngày đăng: 17/04/2024, 13:32

      Căn cứ thông báo số 12/TB-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thực hiện việc hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).
 
      Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp được biết để thực hiện và chủ động trong công việc./.
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công