Hỏi đáp - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Gia Lai

Danh sách câu hỏi

Tạo câu hỏi
Nội dung:

Người hỏi: Phạm Hoàng Phong

Địa chỉ: Đội 3, thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Ngày gửi: 18/10/2019

Nội dung:

Người hỏi: Bích Ngọc

Địa chỉ: Phan Thiết, Khánh Hòa

Ngày gửi: 18/10/2019

Nội dung:

Người hỏi: Nguyễn Hữu Tung

Địa chỉ: Ia Hrung, Ia Grai, Gia Lai

Ngày gửi: 20/01/2019

Nội dung:

Người hỏi: Nguyễn Thị Huyền Trang

Địa chỉ: Ia Grai, Gia Lai

Ngày gửi: 18/03/2019

Nội dung:

Người hỏi: Trần Quang Chung

Địa chỉ: Trường Sơn, Pleiku, Gia Lai

Ngày gửi: 13/07/2019

Nội dung:

Người hỏi: Giáp Huy Nam

Địa chỉ: 01B, Đoàn Thị Điểm, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 18/08/2019

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công