Quy hoạch các Khu công nghiệp tỉnh gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng: 02/01/2024, 08:57

 Ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1750/QĐ-TTg. Theo đó quy hoạch tỉnh Gia Lai xác định 7 quan điểm phát triển; Đồng thời xác định các mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Gia Lai và đặt ra các mục tiêu cụ thể. Click để xem chi tiết
 
File đính kèm:
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công