Công bố bãi bỏ Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày đăng: 13/04/2024, 09:11

       Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, cụ thể bãi bỏ các thủ tục hành chính sau:
 
       1. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
       2. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
       3. Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp có nhu cầu thì nộp hồ sơ và liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công