Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày đăng: 05/07/2022, 16:26

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
 
 

TT

Tên dự án

Vị trí dự kiến

Diện tích    dự kiến

Tổng vốn đầu tư dự kiến

Hình thức đầu tư

1

Dự án Khu thương mại; Dịch vụ - du lịch, khách sạn

Lô 30

7.600 m2

Tối thiểu 15 tỷ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Lô 4-44

3.800 m2

Lô 66

11.470 m2

2

Văn phòng làm việc và kinh doanh nông, lâm sản; Kinh doanh vật liệu xây dựng

Lô 13-8

550 m2

Khoảng 02 - 04 tỷ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Lô 14-8

1.038 m2

Lô 41-8

500 m2

Lô 44-8

498 m2

Lô 49-8

400 m23

Kho Ngoại quan

Lô 65

23.410 m2

30 tỷ

Đấu giá quyền sử dụng đất

4

Bãi đậu xe

Lô 10

7.000 m2

20 tỷ

Đấu giá quyền sử dụng đất

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công