Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 16/02/2022, 14:05

1. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
2. Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất - điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công