Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

1.1.           Vị trí, chức năng:

 

Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý; Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tham mưu và giúp Trưởng ban trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư; Quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp đã đầu tư; Tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ cho các nhu cầu phúc lợi công cộng của nhà nước tại khu công nghiệp, khu kinh tế; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiện ích trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Được huy động các nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp theo quy định pháp luật.

 

1.2.           Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

- Tiếp nhận vốn của ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn của ngân sách tỉnh cấp để thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý: từ lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư.

- Quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp được giao quản lý, sử dụng sau đầu tư (chợ, bến xe, cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, xử lý nước thải) và các dịch vụ công ích khác;

- Được vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng do Nhà nước giao quản lý và do Công ty đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu kinh tế có thu tiền theo đơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (đối với kết cấu hạ tầng do nhà nước giao quản lý) và thu phí trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên (đối với kết cấu hạ tầng do Công ty đầu tư xây dựng);

- Cung cấp các dịch vụ phục vụ nhà đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế gồm: Sản xuất, mua bán, trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh và thảm cỏ; dịch vụ xử lý mối mọt, diệt côn trùng; Cung cấp các loại men vi sinh bảo quản nông sản, thực phẩm, men vi sinh sản xuất phân hữu cơ vi sinh; Cung ứng xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống giải khát...;

- Theo dõi, nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên các lĩnh vực: xây dựng, môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động… và kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý những sự việc phát sinh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Lãnh đạo Ban Quản lý phân công hoặc được ủy quyền.


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công