Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 14/01/2023, 13:44

Chiều ngày 13/01/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. 
 
 
Quang cảnh Đại hội - Ảnh: Duy Đa
 
Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và sự hướng dẫn cụ thể, kịp thời của công đoàn khu kinh tế, hoạt động công đoàn của Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
 
 
Bà Trần Thị Thúy Hằng trình bày báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2027 - 2022 - Ảnh: Duy Đa

 
Ông Nguyễn Như Trình – Bí thư Chi bộ thay mặt Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - ảnh: Duy Đa
 
 
Ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế thay mặt Ban thường vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - ảnh: Duy Đa
 
 
Hàng năm, Công đoàn đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và tích cực tham gia xây dựng kế hoạch, các đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xét duyệt thi đua - khen thưởng, nâng lương cho cán bộ công chức theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
 
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được thực hiện kịp thời với hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua trong công chức, lao động được Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2017-2022, nhận được cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, 100% công chức, người lao động là đoàn viên công đoàn xuất sắc. Hàng năm, Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế đều được công nhận là CĐCS xuất sắc, được công đoàn Khu kinh tế tặng giấy khen.  
 
Với phương châm “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế đề ra 10 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, Công chức, lao động… Đổi mới và cụ thể hóa các phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí. Tại cuộc họp đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028.
 
 
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh và Công đoàn Khu kinh tế tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Ban Chấp hành CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội và hứa sẽ điều hành tốt hoạt động của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế trong nhiệm kỳ đảm nhận.
 
Thùy Trang

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công