Bản đồ Quy hoạch KCN Nam Pleiku

Ngày đăng: 18/11/2021, 10:32

Quyết định phê duyệt quy hoạch KCN Nam Pleiku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công