Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 07/05/2021, 10:35

Trong khuôn khổ kêu gọi đầu tư và xúc tiến đầu tư năm 2020 vào tỉnh Gia Lai nói chung và vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh của Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai. 
 
 
    Công ty cổ phần phát triển kinh doanh Thăng Long, một Doanh nghiệp có Trụ sở tại Hà Nội đã khảo sát và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; mục tiêu dự án: Sản xuất ống nhựa xoắn công nghiệp HDPE, ống nhựa PVC; sản xuất tủ điện trung thế, hạ thế, băng điện, thiết bị điện gia đình và thang máng cáp.  Với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng, xây dựng tại D1-5, Khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai, trên diện tích đất 2,2ha; dự kiến sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Doanh nghiệp sẽ triển khai đầu tư và đưa vào vận hành sau 1 năm.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công