Triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động

Ngày đăng: 16/03/2024, 09:42

       Thực hiện Văn bản Ủy quyền số 133/GUQ-UBND ngày 03/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Khu công nghiệp Nam Pleiku, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 
        Kể từ ngày 01/3/2024, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Khu công nghiệp Nam Pleiku theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động.

        Đề nghị các doanh nghiệp khi cho người lao động thôi việc theo khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động gửi thông báo về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (địa chỉ: 50 Phan Bội Châu, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội theo quy định./.
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công