Tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2024

Ngày đăng: 12/04/2024, 20:25

       Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai là giải thưởng chính thức, duy nhất của UBND tỉnh, tổ chức trao giải 02 năm một lần, nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Giải thưởng có ý nghĩa động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững đến toàn thể tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư... Qua đó cũng tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình, tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

      Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định như hướng dẫn gồm:

     1. Bản đăng ký tham dự theo mẫu;

     2. Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng, các tài liệu, hình ảnh chứng minh thành tích; Biểu tượng của tổ chức.

     3. Đối với tổ chức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy phép môi trường/ Đăng ký môi trường;

     4. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc chất phát thải và các thành phần môi trường.

     Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng.

      Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 05/6. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng. Cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng sẽ không thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng không được Giải thưởng.
 
     Thông tin về việc xét tặng giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tinđiện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: https://stnmt.gialai.gov.vn/ . Các Doanh nghiệp, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lập hồ sơ theo mẫu quy địnhtheo tài liệu hướng dẫn và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cụcBảo vệ môi trường trước ngày 10/5/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Chicục Bảo vệ môi trường, Tầng 5, Trụ Sở liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku,Gia Lai. Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bảo Thư(Điện thoại: 0269 3723123 hoặc 0986.159.567).
 
File đính kèm: 
 
Ban quản trị

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công