Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 28/CT-TTg

Số văn bản 28/CT-TTg
Trích Yếu Về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Ngày Ban Hành 26/10/2021
Ngày Hiệu Lực 26/10/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Chỉ thị
Người Ký Lê Văn Thành
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công