Kết luận của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tại Hội nghị tổng kết hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 06/01/2023, 15:46

        Ngày 28/12/2022, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sau khi nghe báo cáo Tổng kết hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và ý kiến tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế kết luận:
 
1. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế
 
Tiếp tục tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, luôn hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; luôn hướng tới sự hài lòng của nhà đầu tư. Tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm 30% đến 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Tiếp tục thông tin ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư và các thông tin có liên quan về quy hoạch, xây dựng, đất đai, lao động lên Website của Ban Quản lý Khu kinh tế để nhà đầu tư biết, triển khai thực hiện.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động… Kịp thời bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.
 
Kiểm tra hệ thống đường giao thông; đấu nối nước mưa và thoát nước mưa tại Khu công nghiệp Trà Đa (đường Ngô Quyền); tăng cường hệ thống ánh sáng các tuyến đường tại Khu công nghiệp Trà Đa.
 
Tiếp tục phối hợp lực lượng Công an tăng cường công tác an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Trà Đa; triển khai kiểm tra, nhắc nhở các chủ xe hay đậu đỗ trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
 
Nghiên cứu, bố trí bãi đậu đỗ xe cho những xe nhập xuất hàng trong quá trình chờ đợi; tránh gây ách tắc giao thông trên tuyến đường trong Khu công nghiệp.
 
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc quy định pháp luật trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các chế tài xử lý, thu hồi dự án, thu hồi đất... theo quy định.
 
2. Đối với nhà đầu tư
 
Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban Quản lý Khu kinh tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo do Doanh nghiệp cung cấp. Kịp thời gửi thông tin khi có sự thay đổi về nhân sự là đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp và Kế toán của doanh nghiệp.
 
Thường xuyên tương tác, trao đổi thông tin với Ban Quản lý Khu kinh tế. Qua đó, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Ban Quản lý Khu kinh tế có cơ sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
 
Trải qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư dần hồi phục hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cần thực hiện đúng với các nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư. Kịp thời đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định. Chấp hành tốt quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường,… Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. Tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku trong thời gian tới nghiên cứu giải pháp xử lý các vấn đề vướng mắc, bất cập; đồng thời lập kế hoạch đầu tư cụ thể để thực hiện dự án nhằm đảm bảo các điều kiện sớm đưa Khu công nghiệp Nam Pleiku đi vào khai thác, vận hành đúng tiến độ.
 
3. Tổ chức thực hiện
 
3.1. Giao Văn phòng chủ trì đôn đốc các phòng, đơn vị tiếp tục tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, luôn hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; luôn hướng tới sự hài lòng của nhà đầu tư. Tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm 30% đến 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
3.2. Giao Phòng Quản lý Đầu tư phối hợp các phòng, đơn vị tiếp tục thông tin ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư và các thông tin có liên quan về quy hoạch, xây dựng, đất đai, lao động lên Website của Ban Quản lý Khu kinh tế để nhà đầu tư biết, triển khai thực hiện.
 
3.3. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp lực lượng Công an tăng cường công tác an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Trà Đa.
 
3.4. Giao Công ty PTHT Khu kinh tế kiểm tra hệ thống đường giao thông; đấu nối nước mưa và thoát nước mưa tại Khu công nghiệp Trà Đa (đường Ngô Quyền); tìm biện pháp tăng cường hệ thống ánh sáng các tuyến đường tại Khu công nghiệp Trà Đa. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ xe hay đậu đỗ trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu, bố trí bãi đậu đỗ xe cho những xe nhập xuất hàng trong quá trình chờ đợi; tránh gây ách tắc giao thông trên tuyến đường trong Khu công nghiệp.
 
3.5. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dựa theo chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu lãnh đạo kịp thời bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động… Chủ động tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc quy định pháp luật trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các chế tài xử lý, thu hồi dự án, thu hồi đất... theo quy định./.
 
File đính kèm: Click để tải file

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công