Tin tức
Quy trình đầu tư
 • Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

  Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai Ngày đăng:25/08/2022 Ngày 25/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-BQLKKT về Hướng dẫn Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết

 • Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư

  Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư Ngày đăng:18/11/2021         Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 về việc công bố Danh mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết 23 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính sửa...

 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài Ngày đăng:01/02/2019        Hiện nay, Luật Đầu tư 2014 đã được ban hành thay thế cho Luật Đầu tư 2005 có nội dung điều chỉnh về các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2014 chủ yếu điều chỉnh các hoạt động đầu tư có nguồn vốn...

 • CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

  CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Ngày đăng:01/02/2019 I. Dự án đầu tư xây dựng 1. Dự án đầu tư xây dựng là gì? Định nghĩa, khái niệm về dự án đầu tư công trình xây dựng là gì căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 có giải thích từ ngữ như sau: “Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công