Tiếp tục thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày đăng: 20/02/2023, 15:55

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3821/VP-KGVX ngày 22/11/2022 về việc thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1945/STTTTCNTT ngày 09/12/2022 về việc thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 13/01/2023 của Ban chỉ đạo Đề án 06 về thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 vào ngày 09/01/2023. Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tình trạng tập trung đông người, Ban Quản lý Khu kinh tế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng ký giải quyết TTHC qua hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) cụ thể như sau:
 
1. Đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình với các TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://dichvucong.gialai.gov.vn.
 
2. Đối với dịch vụ BCCI (Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nơi cư trú hoặc địa chỉ theo yêu cầu): Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nơi cư trú hoặc địa chỉ theo yêu cầu liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc trong quá trình nộp hồ sơ bằng dịch vụ BCCI.
 
3. Khuyến khích tra cứu kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế trên ứng dụng ZALO tại trang “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”, phần “Tra cứu”.
 
4. Quá trình nộp hồ sơ nếu có vướng mắc đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ tới các địa chỉ sau để được hỗ trợ, hướng dẫn:
 
- Quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: Số 69 Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai): Bà Trần Thị Ngọc Thu, nhân viên Bưu điện tỉnh; số điện thoại: 0965 913 944.
 
- Ông Nguyễn Đình Vương, Phó chánh Văn phòng Ban Quản lý (số điện thoại: 0914.138.126).
 
Ban Quản lý thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế biết, quan tâm phối hợp thực hiện./.
 
File đính kèm:  Click để tải thông báo

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công