Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023

Ngày đăng: 05/01/2023, 08:24

           1. Lịch tiếp công dân:
 
          - Tiếp công dân định kỳ: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phối hợp cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng vào ngày 15 hằng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ thì tiếp vào ngày liền kề.
Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh không thể thực hiện được việc tiếp công dân theo lịch đã phân công do bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân thay Chủ tịch.
         - Tiếp công dân đột xuất: Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân.
 
          2. Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 
Lịch tiếp công dân cụ thể:
 
 

Tháng

   Thời gian tiếp

         Họ và tên

         Chức vụ

 

01

 

          Thứ Hai

 (Ngày 16/01/2023)

 

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

02

 

          Thứ Tư

 (Ngày 15/02/2023)

 

 

Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

03

 

          Thứ Tư

 (Ngày 15/3/2023)

     

Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

04

 

          Thứ Hai

 (Ngày 17/4/2023)

       

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

05

 

          Thứ Hai

 (Ngày 15/5/2023)

     

Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

06

 

          Thứ Năm

 (Ngày 15/6/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

   

     07

 

          Thứ Hai

 (Ngày 17/7/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

  

    08

 

          Thứ Ba

 (Ngày 15/8/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

   

    09

 

          Thứ Sáu

 (Ngày 15/9/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

   

    10

 

          Thứ Hai

 (Ngày 16/10/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

   

    11

 

          Thứ Tư

 (Ngày 15/11/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

    

    12

 

          Thứ Sáu

 (Ngày 15/12/2023)

     

      Trương Hải Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công