Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 1903/UBND-KTTH

Số văn bản 1903/UBND-KTTH
Trích Yếu V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Ngày Ban Hành 23/11/2021
Ngày Hiệu Lực 23/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Hồ Phước Thành
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công