Tin tức
Dự án đã hoàn tất
  • Danh mục dự án đã kiểm khai

    Danh mục dự án đã kiểm khai Ngày đăng:08/10/2021 STT Tên dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Tổng mức đầu tư Vốn hổ trợ có mục tiêu khác Vốn địa phương Qui mô   Tổng cộng      334.810.669.000   295.556.040.000  39.254.629.000   1 Lập qui hoạch chung và QH chi tiết Đức Cơ Gia Lai ...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công