Tin tức
Lĩnh vực đất đai
  • Kế hoạch sử dụng đất đai của Huyện Đức Cơ

    Kế hoạch sử dụng đất đai của Huyện Đức Cơ Ngày đăng:26/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Đức Cơ  Click để xem chi tiết

  • Công tác quản lý đất đai

    Công tác quản lý đất đai Ngày đăng:22/02/2021 1.1. Khu công nghiệp Trà Đa: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án khả thi xây dựng cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1439/QĐ-CT ngày 25/12/2003; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19/9/2011, Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 với tổng diện tích...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công