Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 202/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 202/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v thực hiện một số quy định và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019
Ngày Ban Hành 25/03/2021
Ngày Hiệu Lực 25/03/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công