Tin tức
Lĩnh vực môi trường
  • Từ ngày 05/9 áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh

    Từ ngày 05/9 áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh Ngày đăng:22/02/2021 Theo đó, bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau gồm: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm từ rừng tự nhiên, nước thiên nhiên. Mức giá quy định đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên là mức giá tối thiểu để tính thuế...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công