Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 121/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 121/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội
Ngày Ban Hành 23/02/2021
Ngày Hiệu Lực 23/02/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Đăng Khoa
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công