Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 331-336/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 331-336/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu Thông báo kết quả lấy mẫu nước thải đột xuất nước thải sản xuất
Ngày Ban Hành 07/05/2021
Ngày Hiệu Lực 07/05/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công