Tin tức
Thông tin quy hoạch
  • TRIỂN KHAI LẬP ĐỒNG THỜI CÁC QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021 – 2030

    TRIỂN KHAI LẬP ĐỒNG THỜI CÁC QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021 – 2030 Ngày đăng:23/02/2021 (Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.     5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công