Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 172/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 172/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày Ban Hành 11/03/2021
Ngày Hiệu Lực 11/03/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công