Liên hệ - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Gia Lai

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Copyright © 2020 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Địa chỉ:50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3876838

Email: bqlkkt@gialai.gov.vn

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công