Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 27/2021/QĐ-UBND

Số văn bản 27/2021/QĐ-UBND
Trích Yếu Quy định một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh,Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 20/11/2021
Ngày Hiệu Lực 20/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Võ Ngọc Thành
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công