Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 1949/STP-XD&KTVB

Số văn bản 1949/STP-XD&KTVB
Trích Yếu V/v triển khai thi hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh; hướng dẫn trình tự,thủ tục xây dựng văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
Ngày Ban Hành 25/11/2021
Ngày Hiệu Lực 25/11/2021
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Lê Thị Ngọc Lam
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công