Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 260/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 260/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Ngày Ban Hành 09/04/2021
Ngày Hiệu Lực 09/04/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công