Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 347/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 347/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v trả lời đơn phản ánh ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Trà Đa
Ngày Ban Hành 11/05/2021
Ngày Hiệu Lực 11/05/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Đăng Khoa
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công