Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 267/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 267/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v tổng kết, đánh giá thi hành Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
Ngày Ban Hành 13/04/2021
Ngày Hiệu Lực 13/04/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Đăng Khoa
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công