Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 216/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 216/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
Ngày Ban Hành 31/03/2021
Ngày Hiệu Lực 31/03/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công