Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 211/BQLKKT-VP

Số văn bản 211/BQLKKT-VP
Trích Yếu Về việc đề xuất ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế
Ngày Ban Hành 30/03/2021
Ngày Hiệu Lực 30/03/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công