Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 536/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 536/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v triển khai Nghị định số 38/2022/NĐCP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về lương tối thiểu vùng và các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp
Ngày Ban Hành 01/07/2022
Ngày Hiệu Lực 01/07/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công