Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 470/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 470/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ DNNVV; quyết định số 383/QĐ-UBND của UBND tỉnh; thông báo cấp độ dịch và vận động người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ
Ngày Ban Hành 06/06/2022
Ngày Hiệu Lực 06/06/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công