Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 29/Tb-BQLKKT

Số văn bản 29/Tb-BQLKKT
Trích Yếu Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022
Ngày Ban Hành 27/06/2022
Ngày Hiệu Lực 27/07/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Thông báo
Người Ký
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công