Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 31/Tb-BQL

Số văn bản 31/Tb-BQL
Trích Yếu Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp ngày 28/6/2022
Ngày Ban Hành 30/06/2022
Ngày Hiệu Lực 30/06/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Thông báo
Người Ký
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công