Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 28/TB/BQLKKT

Số văn bản 28/TB/BQLKKT
Trích Yếu Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp với phòng QHHTTNMT
Ngày Ban Hành 13/06/2022
Ngày Hiệu Lực 13/06/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Thông báo
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công