Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 497/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 497/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và phối hợp cung cấp thông tin về sử dụng, nhu cầu tuyển dụng lao động cho điều tra viên.
Ngày Ban Hành 20/06/2022
Ngày Hiệu Lực 20/06/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công