Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 35/2022/NĐ-CP

Số văn bản 35/2022/NĐ-CP
Trích Yếu Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
Ngày Ban Hành 28/05/2022
Ngày Hiệu Lực 15/07/2022
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Lê Văn Thành
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công