Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 555/KH-UBND

Số văn bản 555/KH-UBND
Trích Yếu Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Ngày Ban Hành 24/03/2022
Ngày Hiệu Lực 24/03/2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Đỗ Tiến Đông
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công