Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 100/BC-BQLKKT

Số văn bản 100/BC-BQLKKT
Trích Yếu Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2022
Ngày Ban Hành 05/09/2022
Ngày Hiệu Lực 05/09/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Báo cáo
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công